Zbrojenia budowlane

Jedną z dziedzin działalności firmy Staler jest produkcja elementów zbrojenia dla budownictwa. Nowoczesny park maszynowy, specjalistyczne oprogramowanie i kompetentna kadra umożliwiają realizację największych projektów z zakresu drogownictwa, a także zleceń Klientów detalicznych.

Dział Przygotowania Produkcji przyjmuje dokumentację przesłaną przez Klienta w formie elektronicznej lub gotowych wydruków. Posiadane automaty do strzemion umożliwiają produkcję elementów z walcówek żebrowanych w średnicach Ø 6 mm - Ø 16 mm. Nowoczesna linia do cięcia i gięcia prętów realizuje prefabrykację prętów żebrowanych w średnicach Ø 12 mm - Ø 32 mm. W cyklu ciągłym wykonujemy także prostowanie walcówek gładkich i żebrowanych. Wykonujemy zbrojenia budowlane o dowolnych kształtach i wymiarach, zgodnych z zapotrzebowaniem Klienta.

Klasa stali

wg PN-91/S-10042

AIIIN 
GatunekBST500 wg DIN 488 RB500W wg PN-ISO 6935-2B500SP wg PN-H-93229
Granica plastyczności Re*> 500 Mpa> 500 Mpa
Wytrzymałość na rozciąganie Rm*> 550 Mpa> 575 Mpa
* Re i Rm należy określać w stosunku do średnic nominalnych  

Wykonujemy kompletne zbrojenia dla elektrowni wiatrowych.