Wybierz język

Firma

Firma z doświadczeniem i przyszłością

Początki działalności firmy STALER sięgają roku 1989 roku. Pierwszą siedzibą firmy była Brodnica. Do 2019 działalność biznesowa STALER była prowadzona przez dwie siostrzane firmy Nowakowski Wiesław STALER Towarzystwo Gospodarcze oraz STALER Market sp. z o.o. Obie firmy były powiązane personalnie, kapitałowo i funkcjonalnie.
 

31 grudnia 2019 nastąpiło połączenie firm, które umożliwiło stworzenie podmiotu o większym kapitale pozwalającym na realizację strategii rozwoju przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Od tego dnia działamy pod wspólną nazwą "STALER MARKET" sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.
 

Obecnie zakład produkcyjny znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu. Firma posiada ponadto oddziały w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechanowie, Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Koszalinie, Ostrowie Wielkopolskim oraz Włocławku. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia ok. 200 pracowników.
 

Do 2015 roku nasz nowoczesny zakład produkcyjny znajdował się w Toruniu. Niestety w wyniku pożaru cała hala wraz z częścią maszyn uległa nieodwracalnemu zniszczeniu. Pomimo szkód, pragnąc dalej kontynuować działalność przedsiębiorstwa, Zarząd firmy postanowił przenieść produkcję wraz z administracją do posiadanych wcześniej pomieszczeń i hal produkcyjnych w Golubiu Dobrzyniu. Od tego momentu cały czas prowadzone są intensywne prace mające na celu odbudowę naszej sprawności produkcyjnej i usługowej – konsekwentnie realizujemy rozbudowę parku maszynowego, a także poszerzamy pakiet świadczonych usług w zakresie obróbki wyrobów hutniczych.
 

Od 2002 roku STALER posiada system zarządzania jakością oparty na normie ISO serii 9001. Obecnie jest on potwierdzony przez firmę certyfikującą TÜV NORD CERT. Od 2018 roku posiadamy certyfikat Achilles Joint Qualification System związany z rynkiem ropy naftowej w Norwegii i Danii. Firma nasza znajduje się również w bazie STARTBANK – rejestrze używanym przez największe norweskie firmy w branży budowlanej do wyszukiwania godnych zaufania kontrahentów/podwykonawców do swoich projektów.
 

Od wielu lat STALER jest członkiem-współzałożycielem Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. STALER jest rzetelnym partnerem w biznesie. Firma posiada szereg referencji od największych firm wykonawczych i produkcyjnych w Polsce. Wielokrotnie uzyskiwaliśmy nagrody, wyróżnienia, tytuły, których otrzymanie wiązało się z uzyskaniem pozytywnych ocen wywiadowni gospodarczych.

 

Jeden z głównych dostawców dużych firm budowlanych i produkcyjnych

STALER posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze największych i najbardziej wymagających klientów wykorzystujących stal czarną - klientów polskich, a także klientów z Europy. Dzięki profesjonalizmowi i wiedzy technicznej, firma obsługuje czołowe przedsiębiorstwa z takich branż jak: drogowa, budownicza, produkcja maszyn i urządzeń różnego przeznaczenia, konstrukcji stalowych, produkcja zbiorników, produkcja balustrad.

Odpowiedzialny biznes, profesjonalizm i rzetelność

Dla firmy STALER takie walory jak: dążenie do celu, optymizm i odwaga stanowią podstawy rozwoju. Naszym celem jest konsekwentne zwiększanie rynkowej wartości firmy poprzez dynamiczny rozwój, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i aspektów społecznych. Chcemy dotrzeć ze swoją ofertą do klientów aktywnych zawodowo, odnoszących sukcesy, którzy chcą realizować swoje pasje życiowe poprzez aktywność w ramach swojej firmy i szeroko poza nią. 
 

Od początku istnienia firmy priorytetem jest rzetelność obsługi klienta. Każde zlecenie wykonywane jest ze szczegółową starannością i dokładnością, oraz kontrolowane pod względem jakościowym i ilościowym.
 

STALER realizuje również ideę odpowiedzialnego biznesu - naszym wyborem jest świadome rozwijanie firmy w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że tylko odpowiedzialny, uczciwy biznes daje podstawę do trwałego rozwoju firmy, postępu, ochrony środowiska i rozwoju społecznego.
 

Firma dokłada wszelkich starań, aby jej rozwój był zgodny z kierunkiem umożliwiającym równy dostęp do zatrudnienia. Tym samym, realizuje politykę równych szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych. Polityka kadrowa ma na celu zapewnienie najwyższych standardów równego traktowania i równych szans wszystkich pracowników. Firma wprowadziła zasadę równości, mającą swój wyraz w oferowaniu takich samych szans wszystkim pracownikom, co jest widoczne w braku dyskryminacji w procesie rekrutacji, wynagradzania, dostępu do awansu i rozwoju zawodowego. 

Środowisko naturalne

Aspekt zarządzania środowiskiem naturalnym jest traktowany, jako ważny element bieżącej działalności firmy. Podejmowane są wszelkie działania w celu zarządzania cyklem produktu oraz procesem świadczenia samej usługi w taki sposób, aby na każdym etapie minimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Celem jest prowadzenie działalności w sposób ograniczający do minimum szkodliwe oddziaływanie na środowisko.
 

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu inwestycji w środki trwałe analizowane są warianty alternatywne oraz stopień ich wpływu na racjonalizację gospodarowania zasobami. Firma prowadzi szeroko zakrojoną realizację działań zmierzających do ograniczenia powstawania odpadów oraz poszanowania zasobów energii. Automatyzacja procesu produkcyjnego w zakresie, jakim pozwala na to postęp technologiczny, przyczynia się do zmniejszenia strat materiałowych. W konsekwencji utylizowana jest mniejsza ilość odpadów poprodukcyjnych. Kolejnym pozytywnym skutkiem jest zmniejszenie zasobów energii niezbędnej do przeprowadzenia danej operacji, jak również zmniejszenie emisji hałasu do środowiska.

Masz pytania? Napisz do nas