RULLARMERING

 

Stalermata® är armeringsjärn som är automatiskt sammanfogade med hjälp av najtråd och läggs enligt designen i en rulle som är klar att rullas ut på arbetsplatsen. Stalermattor som rullas ut först i längsled och sedan i sidled skapar ett nät med önskade mått. 

                                                          

Stalermattor kan användas på alla platser där man behöver armera plana ytor (inkl. vertikala). De fungerar utmärkt vid uppförande av anläggningar med stora ytor, industribyggnation samt som förstärkning av järnvägs- och vägvallar.

 

 

Professionell projekteringsprocess av varje armeringsområde och uppdelning i respektive mattor förenklar monteringen och förkortar monteringstiden.

Tekniken med Stalermata® har blivit en av de mest lönsamma och optimerade lösningarna inom armering av betongplattor. Processens lönsamhet jämfört med traditionell armering med nät beror på besparing av upp till 30 % stål och läggningstid upp till 60% och jämfört med traditionellt armeringssätt en tidsbesparing på upp till 70%.   Tack vare detta kan den totala projekttiden förkortas.

 

 

                            

När vi får en förfrågan med allmän ritning (vy fig. 1) presenterar vi ett förslag för armeringsområdet (fig. 2).

När vi får kundens godkännande presenterar vi en offert med pris och leveranstid.

               

Beställningen verkställs efter orderinlämnandet.

Tillsammans med leveransen får kunden en detaljerad läggningsplan för mattor (var och en av de är märkt med nummer) med angivna riktningar för utrullning. Det är ett intuitivt schema som inte kräver att personalen behöver någon extra utbildning.

Till varje matta bifogas en läslig etikett med den levererade mattans nummer. För en bättre identifiering på arbetsplatsen kan etiketterna också förses med färgmarkeringar.

                     

                   

         

 

                       

 

STALERs OFFERT:

  • byggarmering
  • hjul och ovala former
  • tredimensionell armering - burar
  • svetsade nät
  • armeringskorgar
  • stalermattor