Konstrukcje ekranów akustycznych

 

Firma Staler jest producentem kompletnych konstrukcji do ekranów akustycznych drogowych.

Konstrukcja ekranu akustycznego:

  • zbrojenie pala fundamentowego,
  • kotwa do połączenia za słupem ekranu,
  • konstrukcja naziemna, wykonana np. z dwuteownika,
  • słupy główne o wymiarach zależnych od wysokości ekranu akustycznego,
  • podstawa z otworami, umożliwiająca zamocowanie słupa za pomocą kotew
  • słup wyposażony w prowadnice do osadzenia płyt akustycznych,
  • zabezpiecenie antykorozyjne (ocynkowanieogniowe oraz malowanie zgodnie z kolorystyką podaną w projekcje.

Słup do ekranu akustycznego jest wykonany z dwuteownika, którego typ i wymiary określane są w projekcie.

  • Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu całego słupa u dołu konstrukcji, długość słupa do ekranów nie ma wpływu na jego sztywność i stabilność w pionie.
  • Do zamocowania słupa pod ekrany wykorzystywane są kotwy, które uprzednio muszą zostać zabetonowane.