RULLEARMERING

 

Stalermata® er armeringsjern bundet automatisk med ståltråd som danner en rull ferdig til å bli lagt i samsvar med prosjektet. Ved å rulle ut langsgående Stalermata®, og så tversgående rull får man et armeringsnett med ønsket mål.

                                                          

 

Stalermata® kan brukes der hvor det er nødvendig å armere flate overflater (herunder vertikale overflater). Produktet fungerer meget godt ved oppføring av store anlegg, industribygg og som forsterkning av voller ved veier og jernbanespor.

 

 

Faglig prosjekteringsprosess som tar hensyn til hvert enkelt område med armering og inndeling på enkelte    armeringsnett gjør montering lettere og kortere.

Teknologien som benytter Stalermat® er blitt en av de mest lønnsomme og optimaliserte teknologier innen armering av betongplater. Lønnsomheten i forhold til armering med et tradisjonelt nett går ut på at man sparer til og med opptil 30% armeringsstål og inntil 60% av monteringstid. I forhold til den tradisjonelle armeringsmåten sparer man inntil 70% av monteringstid. Dette forkorter betydelig gjennomføring av byggeprosjekter.

 

 

                            

Etter å ha mottatt forespørsel med tegning (plantegning fig. 1) kommer vi med forslag til armering ( fig. 2).

Når vi får aksept for forslaget fra kunden, utarbeider vi pristilbud og bestemmer tidsrammer. 

          

Når vi får ordre fra kunden, begynner vi å gjennomføre det.

Sammen med leveranse får kunden et detaljert skjema som viser hvordan matter med armering skal legges (hver rull er påført et nummer), det er også markert i hvilken retning armering skal rulles ut i (Fig.3).  Dette skjemaet er intuitivt, ansatte trenger ikke noen opplæring.

Hver rull vedlegges en oversiktlig etikett som inneholder rullens nummer. For å bedre organisering på byggeplassen kan etiketter også ha ulike farger.

                             

 

                           

                        

 

                       

 

FIRMAET STALER TILBYR:

  • armering
  • hjul og ovaler
  • avstandsholdere
  • sveiset nett
  • armeringskurver
  • stalermatter